Propojení mezitunelového úseku

V srpnu 2018 byla investorovi předána Studie k prověření spojení Butovického a Jinonického tunelu, která řeší jak stavebně technické dopady případného zakrytí mezitunelového úseku, tak i dopady do imisního zatížení území. Studie představuje dvě varianty možného budoucího uspořádání městského parteru.

keyboard_arrow_up