Posun předpokládaného zahájení

Vzhledem k tomu, že v rámci probíhajícího územního řízení bylo stavebnímu úřadu ÚMČ Praha 5 doručeno více než 300 připomínek veřejnosti, včetně vznesené tzv. námitky systémové podjatosti, dochází při vydání územního rozhodnutí k časové prodlevě. Tato prodleva bude mít za následek posun předpokládaného zahájení stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov a s tím spojenou úpravu harmonogramu stavby.

Harmonogram stavby včetně předpokládaného zahájení stavby bude upřesněn po vydání územního rozhodnutí.

keyboard_arrow_up