Další krok k Radlické radiále

Hlavní město Praha podalo 6. října 2017 žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov.

Radlická radiála představuje významnou část pražského dopravního skeletu, kde prodloužením Rozvadovské spojky propojuje Pražský a Městský okruh. Prostřednictvím pěti mimoúrovňových křižovatek (MÚK) je napojena na nižší místní komunikační síť (MÚK Bucharova, MÚK Řeporyjská, MÚK Butovice a MÚK Jinonice) a v MÚK Zlíchov je připojena na Městský okruh v prostoru Zlíchovského tunelu.

Zahájení výstavby je plánováno na rok 2019 a doba realizace se odhaduje na čtyři a půl roku. V rámci kompenzačních opatření připravuje Praha také sérii doprovodných projektů, které budou řešit širší návaznosti stavby v přilehlém městském parteru.

Hlavním přínosem Radlické radiály bude zklidnění povrchové dopravy, což zlepší životní prostředí v oblasti Jihozápadního města.

keyboard_arrow_up