Čtvrté jednání pracovní skupiny

V úterý 25. 6. 2019 se konalo v CAMPu již čtvrté jednání Pracovní skupiny pro zlepšení stavby Radlické radiály. V rámci tohoto jednání byly představeny náměty k úpravě stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov, v navazujících stupních projektové přípravy, s komentáři investorsko-projekčního týmu, zástupců IPR a městských částí Praha 5 a 13.

Čtvrtého jednání se účastnili zástupci občanských sdružení z oblasti Jinonic a Butovic, zástupce vedení Hlavního města Prahy, zástupci politických vedení městských částí Praha 5 a Praha 13, zástupci Institutu plánovaní a rozvoje hl. m. Prahy, zástupci projektantů Radlické radiály a zástupci Odboru investičního MHMP.

keyboard_arrow_up