Radlická radiála JZM – Smíchov, stavba č. 9567: dopravní intenzity výhled – rozdílový kartogram stavů